Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Regulamentul campaniei “Recicleaza azi, pentru sanatatea ta de maine!”

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2013-11-13 14:15:20
Ultima actualizare: 2013-11-14 14:57:27

 

Campania

“ Recicleaza azi, pentru sanatatea  ta de maine”

- Regulament -

 

 

Art. 1 Organizatorii campaniei

 

PALATUL COPIILOR IASI, cu sediu in lasi ,Bulevardul Carol I,nr.2,cod fiscal RO 4701150,reprezentata de prof.Constantin Serban , in calitate de Director,responsabil proiect ing.Gabriela Andrei,denumita in continuare Palatul Copiilor Iasi,

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Iasi,cu sediul în Iasi, Str.Teodor Vascauteanu, nr.10, reprezentată de Victor Bogdan Davideanu, în calitate de Director Eexecutiv,responsabil proiect ing.Galea Temneanu, denumita in continuare APM Iasi,

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI,cu sediul in Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant,nr.11, cu RO 7000064,cod fiscal 4541580,reprezentata de Gheorghe Nichita, in calitate de Primar,responsabil proiect Gabriela Chirica, denumita in continuare Primaria Municipiului Iasi

 

S.C. SALUBRIS S.A. Iasi,cu sediul in Soseaua Nationala,nr.43,cu cod fiscal  RO 14816433, inregistrata sub numarul J22/836/202,reprezentata de Ion Apostol, in calitate de Director General,responsabil proiect Ana-Maria Schiopu, denumita in continuare SC Salubris SA Iasi

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN Iasi,cu sediul in Iasi,strada Nicolae Balcescu nr.26,reprezentata de prof.dr.Camelia Gavrila, in calitate de Inspector Scolar General, denumita in continuare Inspectoratul scolar Judetean Iasi

 

S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. cu sediul în Iaşi, str. Palas nr. 7A, Clădirea A1, etajul 2, biroul A.b-8, Judeţul Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 22/2758/2006, cod de înregistrare RO 19181463, cont bancar RO18 BACX 0000 0000 8919 4015, deschis la Unicredit Ţiriac Bank Iaşi, reprezentata prin Emilian Gabriel Grosu, in calitate de administrator, denumita in continuare PALAS MALL IASI

 

ASOCIATIA  ECOTIC,cu sediul în Bucuresti, Str. Turturerelor  nr. 48, Etaj P,, Ap.8, Sector 4,   CUI RO 18870966 cerere inregistrare dosar 6676/4/2006 ,  reprezentată de domnul Dragos Calugaru, Director General, denumită în continuare ECOTIC, desfasoara in perioada 15 noiembrie 2013 – 23 noiembrie 2013, Programul  “ Recicleaza azi, pentru sanatatea ta de maine”

Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Programul urmareste informarea si constientizarea populatiei din Iasi privind importanta colectarii separate  a deseurilor si reciclarii acestora.  Obiectivul primordial il constituie dezvoltarea unei atitudini responsabile a populatiei scolare si municipale fata de deseuri, in special fata de deseurile de echipamente electrice si electronice si deseurile de baterii si acumulatori portabili .  Programul include, pe langa latura informativ-educativa si o componenta practica, aceea de colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a celor de baterii si acumulatori portabili in recipienti pusi la dispozitie de ECOTIC oferind cu ajutorul elevilor voluntari solutii pentru o problema comunitara inca nerezolvata in totalitate pe plan local: colectarea separata a deseurilor de baterii si acumulatori portabili.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Programului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro si www.salubris.ro.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie, partile  sunt de acord cu mentionarea lor in cadrul materialelor realizate de Organizatori.

Programul va putea fi intrerupt in caz de forta majora, sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta participantii, cel putin prin publicarea pe site-ul www.ecotic.ro si www.salubris.ro.

 

Art. 2 Aria de desfasurare si durata Programului “ Recicleaza azi, pentru sanatatea ta de maine”

 

Aria de desfasurare: vizitatorii sala Atrium, Palas Mall

 

Programul se va desfasura in perioada 15 noiembrie 2013 – 23 noiembrie 2013, cu structura urmatoare:

 

I.                    Anuntarea campaniei, regulamentului

 

a.       Prin conferinta de presa ce sa va defasura la sediul APM Iasi in data de .................

b.      Prin intermediul ECOTIC - canale media ECOTIC  din 14 noiembrie 2013

c.       Prin intermediul canalelor media a partenerilor, din 14 noiembrie 2013

 

II.                  Derularea campaniei de informare constientizare: 15 noiembrie 2013-17 noiembrie 2013

 

a.       Salubris  amplaseaza mesele puse la dispozitie de catre Pala Mall in zona alocata

b.      Voluntarii Cercului de Prelucrari Mase Plastice  din cadrul Palatului Copiilor impart flayere de informare  trecatorilor din zona salii Atrium Pals Mall

c.       Voluntarii Cercului Protectia Mediului din cadrul Palatului Copiilor vor completa tabelul A.1.1-persoane fizice /juridice - Tabel cerere ridicare DEEE   

d.      Responsabilii Salubris care participa la actiune, vor darui persoanelor, care predau  DEEE in locatia amintita, cate un ghiveci de flori, pus la dispozitie de catre ECOTIC 

 

III   Derularea campaniei de colectare DEEE si DBA: 19 noiembrie 2013 - 23 noiembrie 2013

 

a)      Salubris Iasi va colecta DEEE si DBA atat din zona  Atrium Palas Mall cat si la punctele de  colectare municipale. De asemenea, se vor  colecta si in urma cererilor de ridicare DEEE  formulate de catre cetateni sau societati comerciale  la dispeceratul sau telverde a Salubris Iasi, respectandu-se legile si vigoare, si vor darui generatorilor de DEEE ghivece cu flori puse la dispozitie de catre ECOTIC

b)      Pentru fiecare DEEE predat la punctele de colectare Salubris din Iasi, pe durata desfasurarii acestui proiect, reprezentantii Salubris vor oferi un ghiveci cu flori persoanei care va face predarea. Adresele punctelor de colectare sunt:

 - Esplanadă Oancea, cu program marţi, orele 10-18

- Podu de Piatră, cu program miercuri, orele 10-18

- Piaţa Păcurari, cu program joi, orele 10-18

- Piaţa CUG, cu program vineri , orele 10-18  

 

IV Premierea Voluntarilor de la  Palatului Copiilor

 

a) Cercul de Prelucrari Mase Plastice din cadrul  Palatul copiilor, va fi recompensat pentru munca depusa in campanie

 

Art. 3 Litigii

Orice potentiale litigii aparute intre organizatori si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar, in caz de litigiu, de instantele competente din Bucuresti.

 

Art. 4 Disponibilitatea regulamentului Programului

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul www.ecotic.ro, www.salubris.ro   sau la sediile Organizatorilor.

 

Art. 5 Diverse

Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Campaniei si sa primeasca materiale informative pe aceasta tema pentru orice mijloace de comunicare.

La cererea expresa a participantilor, Organizatorii vor asigura participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.

 

Participantii la Campanie au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa florin.catz@ecotic.ro , intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Organizatorii si partenerii lor in desfasurarea Campaniei vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantiilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite catre terti numai in conditiile legii si ale prezentului Regulament.

 

 

 

 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.