Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Informare de presa - 16-22 septembrie - Săptămâna Mobilităţii Europene

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2011-09-21 16:01:52
Ultima actualizare: 2011-09-21 16:01:52

 


   16-22 septembrie  - Săptămâna Mobilităţii Europene

 

În perioada  16 - 22 septembrie  2011 în multe oraşe europene au loc evenimente dedicate mobilităţii urbane, în cadrul „Săptămânii mobilităţii europene”, evenimente care   culminează cu   acţiunea „In oraşul meu, o zi fără maşină!”, organizată, de obicei, pe data de 22 septembrie. Tema centrală a săptămânii in acest an ”Mobilitate alternativă! ” are ca obiectiv (având în vedere contribuţia pe care transportul o are la emisiile  de gaze cu efect de seră, poluarea aerului, zgomot, congestii in trafic, etc), promovarea  necesităţii schimbării comportamentului cetăţenilor  vis-a-vis  de transport în general şi utilizarea maşinilor private în special, încurajând  modalităţi de transport alternativ precum bicicleta, mersul pe jos, utilizarea mijloacelor de transport în comun. Este o ocazie pentru autorităţile locale de a promova aceste moduri de transport şi de a investi in infrastructura necesară.   

 

 Agentia pentru Protecţia Mediului Iaşimarchează acest eveniment prin:

  • editarea şi distribuirea de materiale informativ- educative tematice - pliante;
  • seminarii tematice in instituţii de invăţământ: Grupul Şcolar „C. Brâncuşi”, Colegiile Tehnice „D.Leonida” şi „I.C.Ştefănescu ”, Palatul Copiilor Iaşi,  Colegiul Naţional „G.Ibrăileanu” Iaşi
  • intervenţii in presă;

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşimonitorizează permanent, prin intermediul reţelei automate de monitorizare, calitatea aerului in aglomerarea Iaşi. Masurătorile indică faptul că transportul este responsabil de 70% din cantitatea de  pulberi in suspensie - PM 10 – indicator la care se constată cele mai frecvente depăşiri faţă de valoarea limită admisă, in special in staţia de trafic din Podu de Piatră comparativ cu celelalte staţii, datorită, in principal   traficului intens,  lipsei soşelei de centură, stării carosabilului, stării tehnice şi de curăţenie a vehiculelor.  Este şi motivul pentru care, in conformitate cu prevederile legale, APM Iaşi a iniţiat in 2008 elaborarea Programului de gestionarea a calităţii aerului in aglomerarea Iaşi, program revizuit in anul 2010. In acest program, operatorii economici, autorităţile administratie publice locale, operatorii de salubritate, alte instituţii implicate, au propus măsuri necesare in special reducerii poluării cauzate de transportul auto, intretinerea si extinderea spatiilor verzi, controlul santierelor de construcţii, etc, toate cu scopul imbunătăţirii calităţii aerului in aglomerarea Iaşi.

Este foarte important ca aceste măsuri sa fie realizate de cei responsabili la termenele stabilite pentru a evita o eventuală  sancţionare a României de către    Comisia Europeană pentru nerespectarea angajamentelor asumate in domeniul calităţii aerului.

         

 

Informaţii suplimentare

Iniţiativele „Săptămâna mobilităţii europene” şi „În oraşul meu, o zi fără maşină” au apărut ca urmare a constatării faptului că aproape  40% din emisiile de dioxid de carbon ( gaz cu efect de seră) din sectorul de transport provin din utilizarea maşinilor private în oraşe, iar europenii sunt foarte îngrijoraţi în privinţa poluării  şi a mobilităţii urbane. În mediul urban transporturile sunt principala cauză a poluării aerului precum şi  principala sursă de zgomot. Gazele de eşapament ale oricărui autovehicul  conţin substanţe chimice (dioxid de sulf, dioxid de azot, compuşi organici volatili, monoxid de carbon,  hidrocarburi aromatice, plumb) care au o influenţă negativă asupra sănătăţii omului (în special asupra persoanelor cu afecţiuni respiratorii şi cardiace).

Trecerea la un mod de transport mai eficient şi mai curat contribuie la reducerea congestionărilor  traficului, a poluării aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră, a nivelului de zgomot, a incidenţei bolilor generate de trafic, cu beneficii nete pentru sănătatea şi siguranţa cetăţeanului, a mediului.

Creşterea conştientizării, promovarea schimbărilor de comportament, implicarea autorităţilor, a cetăţenilor  sunt cuvinte cheie pentru dezvoltarea unui transport urban eficient  şi durabil.

 

„Săptămâna mobilităţii europene” oferă ocazia autorităţilor dar şi tuturor cetăţenilor de       a se informa, de a cunoaşte problemele comunităţii, de  a iniţia şi de a participa la acţiuni pentru atingerea obiectivelor campaniei,contribuind astfel, pe termen lung, la îmbunătăţirea calităţii mediului, a sănătăţii populaţiei,  la creşterea siguranţei în trafic.

 

 

Director executiv,

Ing. Dănuţ PIRCHIU

                                               


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.