Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Comunicat de presa: Lansarea campaniei “Recicleaza azi, pentru sanatatea ta de maine!”

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2013-11-13 14:07:19
Ultima actualizare: 2013-11-14 14:55:07

 

13.11.2013

 Reciclează azi pentru sănătatea ta de mâine!

 

În perioada 15 – 23 noiembrie 2013, se desfă?oară în Ia?i campania de informare, sensibilizare ?i colectare a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice (DEEE), dar ?i de baterii portabile ?i acumulatori vechi (DBA)„Reciclează azi, pentru sănătatea ta de mâine!”. 

Este   a III - a   campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) care se desfăşoară in anul 2013   în municipiul Iaşi şi a IV-a  in judeţ şi este organizată intr- un amplu parteneriat: APM Iaşi, ECOTIC Bucureşti,  SC SALUBRIS SA, Primăria  Iaşi,  Palatul Copiilor Iaşi, ISJ Iaşi  şi PALAS MALL.

Organizatorii î?i doresc ca prin acest proiect să fie făcut încă un pas pe drumul pe care îl parcurgem împreună în direc?ia con?tientizării utilizatorilor de echipamente electrice, electronice ?i nu numai, dar ?i asupra responsabilită?ilor ce revin în momentul în care acestea devin de?euri. În acela?i timp, prin această campanie se dore?te modelarea unei atitudini noi, pro-active în direc?ia protec?iei mediului ?i eficientizării utilizării resurselor, dorind ca gestul colectării selective să devină un obicei.

Campania se derulează in două etape:

·        15-17 noiembrie - etapa de  informare: se va desfăşura in sala Atrium de la Palas Mall Iaşi, prin distribuirea  de materiale informative privind DEEE urile  şi modul de colectare, de către voluntarii  Cercului de prelucrare mase plastice de la Palatul Copiilor Iaşi; tot aici cetăţenii au posibilitatea de a se debarasa de DEEE urile de mici dimensiuni şi deşeurile de baterii şi acumulatori portabili  in recipiente specializate de colectare, primind in schimb  un cadou verde.

·        19- 23 noiembrie 2013 – etapa de colectare a DEEE urilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili  de la cetăţeni atât prin punctele de colectare ale SALUBRIS ( amplasate pe Esplanada Oancea, la Podu de Piatră, la Pia?a Păcurari ?i la Pia?a CUG) cât şi de la domiciliul cetăţenilor pe baza de cerere facută prin intermediul dispeceratului SALUBRIS.       

Regulamentul complet al campaniei  poate fi accesat pe  www.ecotic.rowww.salubris.ro, http://.apmis.anpm.ro

Astfel de campanii au ca obiectiv creare a unei atitudini responsabile a populaţie  faţă de deşeuri in general şi faţă de deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) in special. Cantitatea de DEEE uri colectată in acest an la nivelul judeţului prin aceste  campanii este de cca 130 de tone, la care se adaugă  şi cele 430 de tone colectate prin operatori specializaţi (SALUBRIS SA, REMAT Iaşi şi GRENWEEE Buzau punct de lucru Iasi).

Cantitatea, deşi departe de ţinta care trebuie atinsă la nivel naţional – de 4 kg/an/cap de locuitor- este in continuă creştere dacă ne raportăm la anii anteriori: 11 tone in anul 2006 (anul de debut) după care  cantităţile cresc usor, ajungând la 263 tone in anul 2009 şi  568 tone in anul 2012.

Deci campaniile de informare- conştientizare şi de colectare a acestor tipuri de deşeuri,  derulate sistematic  la nivelul judeţului incep să  dea roade. Constatăm astfel cu satisfacţie că,  de la an la an, campaniile au rezultate din ce in ce mai bune iar cetăţenii sunt mai bine informaţi şi mai receptivi. Acesta este de fapt scopul unor astfel de acţiuni: conştientizarea de către publicul larg a faptului că aceste tipuri de deşeuri- clasificate ca deşeuri periculoase prin conţinutul    de materiale şi substanţe de acest fel (freoni, uleuri, etc ) -  nu trebuie sa ajungă la containerele  de gunoi ci fac obiectul unei colectări separate in vederea tratării şi valorificării lor, contribuind astfel cu toţii la protejarea mediului şi la reducerea consumului de resurse naturale prin reciclare

 

Informaţii suplimentare

Campaniile de colectare a DEEE urilor   se desfăşoară incă din anul 2006, mai intâi in mediul urban, prin binecunoscuta campanie „Marea Debarasare” şi s-au extins apoi    şi in mediul rural.

In conformitate cu prevederile actului normativ care reglementează regimul acestor deşeuri -   HG 1037/2010, administraţiei publice locale ii revine obligaţia organizării şi gestionării activităţii de colectare selectivă a acestor tipuri de deşeuri de la populaţie şi predarea deşeurilor spre valorificare/reciclare. Frecvenţa campaniilor de colectare este de cel puţin o dată pe trimestru, iar evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate şi valorificate trebuie raportată la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

Scopul principal al acestei reglementări este, pe de o parte, de a preveni producerea  DEEE- urilor (unele din ele considerate deşeuri periculoase), iar pe de alta parte,  de a creşte gradul de   reutilizare, reciclare şi alte forme de valorificare a acestora,  având in vedere că ele conţin cantităţi mari  de materiale reciclabile (in special metale şi  plastic).

Rata medie anuală de colectare selectivă la nivel naţional a acestor tipuri de deşeuri este de  4 kg/cap de locuitor, conform HG 1037/2010  care transpune directiva europeană in domeniu.

 

 

Director executiv,

Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.