Topicuri > Reglementări

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizia etapei incadrare proiecte

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2012-01-17 09:21:33
Ultima actualizare: 2014-10-16 16:02:50

ARHIVA ANUNTURI 2007 - 2011

 

10.10.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„Infiintare sistem de canalizare ape uzate in localitatea Valea Adanca, comuna Miroslava, jud. Iasi”  titular COMUNA MIROSLAVA,  propus a fi amplasat în sat Valea Adanca,comuna Miroslava, Jud. Iasi ,   

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului

06.10.2014 ...................................................................................................................................................................

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înfiinţare fermă vaci carne în localitatea Cilibiu, com.Golăieşti, judeţul Iaşi“propus a fi amplasat în sat Cilibiu, comuna Golăieşti,jud. Iasi, titularS.C. LIA – ALEX COM S.R.L,

Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Observaţiile/comentariile publicului se primesc la sediul APM Iaşi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 15.10.2014.

 

12.09.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Construire locuinţe inşiruite, anexe, imprejmuire teren şi racorduri utilităţi propus a fi amplasat în comuna Rediu, sat Breazu judeţul Iaşi, titular GHEORGHIU BOGDAN MIHAI.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   22.09.2014

05.09.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înfiinţare fermă vaci carne în localitatea Cilibiu, com.Golăieşti, judeţul Iaşi“propus a fi amplasat în sat Cilibiu, comuna Golăieşti,jud. Iasi, titularS.C. LIA – ALEX COM S.R.L,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 09.09.2014.

04.09.2014 ...................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„ Construire atelier tâmplărie şi împrejmuire  propus a fi amplasat în oraşul Târgu Frumos, strada Nicolae Bălcescu, nr. 7, judeţul IaşititularChersan Vasile

1/Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   12.09.2014

 

22.08.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul ”Construire laguna stocare dejectii” in sat Coropceni, com. Ciortesti, incinta fermei de ingrasare a porcilor,beneficiar SC PIM SRL IASI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 30.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : “Extindere reţea gaze naturale drum acces, sat Miroslava, comuna Miroslava, branşament şi PRM,”  propus a fi amplasat în sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul Iasi, titular  ACATRINEI DRAGOŞ

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Racordare la sistemul de distribuţie gaze naturale, prin extindere şi branşament pentru imobil locuinţă, situat în cartierul Colina Însorită-T60”, propus a fi amplasat în mun. Iaşi, T60- Cartier Colina Însorită, judetul Iasi, titular  SC E ON GAZ DISTRIBUŢIE SA   la solicitarea lui BOCA ADRIAN FLORIN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Racordare la sistemul de distribuţie gaze naturale, prin extindere şi branşament pentru imobil locuinţă, situat în Iaşi, str. Ştefan Dumitraşcu, nr. 18”, propus a fi amplasat în mun. Iaşi, str. Ştefan Dumitraşcu, nr. 18, judetul Iasi, titular  DANEŞ IULIANA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : “Extindre reţea gaze naturale, branşament şi PRM,”  propus a fi amplasat în sat Războieni, comuna Ion Neculce, judetul Iasi, titular  SC FERMA NOUĂ DE REPRODUCŢIE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : “Extindere reţea de joasă tensiune pe str. Ion Creangă” propus a fi amplasat în municipiul Paşcani, str. Ion Creangă, judeţul Iaşi, titular MUNICICIPIUL PAŞCANI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere conductă distribuţie şi branşament gaze naturale presiune redusă,”  propus a fi amplasat în sat Breazu, comuna Rediu, judetul Iasi, titular  AŞTEFĂNOAIE FLORENTIN şi VATRĂ GHEORGHE ROMEO

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.08.2014

18.08.2014 ...................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„ Extindere si bransament apa- canal” propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în municipiul Iasi, strada Prof. Nicolae Bucur, nr. 21, jud. Iaşi,  titular Parau Ciprian Dumitru

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   26.08.2014

 

14.08.2014 ...................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea gaze naturale presiune redusă, propus  a fi amplasat în municipiul în sat Lunca Cetăşuii, str. Lunei, com. Ciurea,judetul Iasi, titular AMARIŞCA BOGDAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.08.2014

.................................................................................................................................................

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„ Schimbare de destinaţie din spaţii depozitare în fabrică de mobilă şi produse din lemn cu dotări aferente propus a fi amplasat în comuna Tomeşti, satul Tomeşti, strada Stupinilor, judeţul IaşititularButnaru Lucian Adrian reprezentant al S.C. DATACONSTRUCŢII S.R.L

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   22.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : “Extindere reţea gaze  naturale str. Haznalei, Izvoarelor, comuna Miroslava”  propus a fi amplasat în sat Balciu, str. Haznalei, Izvoarelor, comuna Miroslava,,judetul Iasi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea gaze naturale  str. Mărului, Focşoaia, Pîrîului, sat Voroveşti, comuna Miroslava, propus  a fi amplasat în municipiul în sat Voroveşti, com. Miroslava,judetul Iasi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea gaze naturale presiune redusă, propus  a fi amplasat în municipiul în sat Vişan, str. Castelul Grecilor, nr.39, comuna Bîrnova,judetul Iasi, titular NEAMTU MARIUS

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere conductă distribuţie gaze naturale presiune redusă, propus  a fi amplasat în municipiul în sat Rediu, comuna Rediu,judetul Iasi, titular ROMAN ZAMFIRA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.08.2014

 

08.08.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea distribuţie gaze naturale, propus  a fi amplasat în oraş Hîrlău, str. Nicolae Iorga, judetul Iasi, titular SC GAZ NORD EST SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.08.2014

.................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea de alimentare cu apă şi branşament apă pentru obiectivul Staţia de Televiziune Pietrăria,  propus a fi amplasat în mun. Iaşi- extravilam, com. Bărnova , sat Păun-intravilan, judetul Iasi, titular SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. – SUCURSALA DIRECŢIA RADIOCOMUNICAŢII IAŞI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.08.2014

 

04.08.2014 ...................................................................................................................................................................

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC SIMMAR TRANS SRL IUGANI care prevede desfasurarea  activităţilor cod CAEN :   0812-Exploatarea agregatelor minerale din albia raului Moldova , perimetru Motca, pe amplasamentul din  perimetrul Motca, Jud. Iasi.

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu SC SIMMAR TRANS SRL IUGANI poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.

 (pina pe 26.08.2014)

......................................................................................................................................................................................


AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu revizuite pentru SC AUTO SHOW STYLE SRL IASI care prevede desfasurarea  activităţilor cod CAEN :   2932-Fabricarea altor piese si accesorii auto(cirlige si inchizatori), pe amplasamentul din  Iasi str. Aurel Vlaicu nr.77(incinta ASAM), Jud. Iasi.

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu SC AUTO SHOW STYLE SRL IASI poate fi contestata in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.

 (pina pe 16.09.2014)

01.08.2014 ...................................................................................................................................................................

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Îmbunătăţire nivel de tensiune în zona de reţea aferentă PTA1 Conţeşti, com. Valea Seacă”,propus a fi amplasat însatConţeşti, com. Valea Seacă,jud. Iasi, titularSC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.anpm.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 06.08.2014.

25.07.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : : Extindere reţea gaz metan, branşament şi PRM imobil  propus a fi amplasat în sat Vişan, str. Valea Viilor, nr. 64, com. Bîrnova, judetul Iasi, titular ŢICĂU EUGEN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.08.2014

................................................................................................................................................................

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere hală existentă, construire hală nouă şi împrejmuire pe teren nr. cad. 60901 şi 60973,propus a fi amplasat însat Leţcani, com. Leţcani,jud. Iasi, titularSC ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 30.07.2014.

 

..........................................................................................................................................................................................

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectulModernizare si sistematizare stradela Sf. Andrei, tronson cuprins intre Str. Palat si Pod Dimitrie Cantemir”  propus a fi amplasat Iaşi, intre Str. Palat si Pod Dimitrie Cantemir, jud. Iaşi,   titular MUNICIPIULIasi cu sediul in Iasi-Bdul stefan cel Mare si Sfant nr.11, judeţul Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

..........................................................................................................................................................................................

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„Punerea in siguranta a aculumarii Pircovaci pe raul Bahlui, jud. Iasi”  propus a fi amplasat extravilan comuna Deleni, amonte sat  Pircovaci, jud. Iaşi,   titular Administratia Bazinala de Apa PRUT-BARLAD, judeţul Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

 

18.07.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în satul  Maxut- zona Şoseaua Naţională, pe ambele părţi ale DN 28 B  propus a fi amplasat în sat Maxut, comuna Deleni, judetul Iasi, titular comuna Deleni

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.07.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea apă şi branşamente  propus a fi amplasat în sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judetul Iasi, titular MARDALE ŞTEFAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.07.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Racord la sistemul de distribuţie apă potabilă, prin extindere şi branşament apă pentru imobil situat în intravilan Iaşi, aleea Plopii fără Soţ, nr. 14  propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, aleea Plopii fără Soţ, nr. 14, judetul Iasi, titular ANGHEL MIRELA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.07.2014

17.07.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulpentru “Construire hală confec?ii încăl?ăminte, racord electric” propus a fi amplasat în sat Zagavia, com. Scobin?i, T10, P300/3, 301/1, jud. Iasi, titularS.C. MARTIN CONF S.R.L.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   24.07.2014

..........................................................................................................................................................................................


Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulpentru “Atelier de mobilă în comuna ?igăna?i” propus a fi amplasat în sat Cârniceni, comuna ?igăna?i, jud. Iasi, titularS.C. ROIBU STORE S.R.L.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 ?i vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   24.07.2014

..........................................................................................................................................................................................


Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulpentru Înfiinţare pensiune turistică 3 margarete prin schimbare de destinaţie a construcţiilor existente C4, C5, C6, racorduri la utilităţi, sistematizare verticală, realizare împrejmuire în comuna Bivolari, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în sat Soloneţ, comuna Bivolari, jud. Iasi, titularS.C. ECOSENS  S.R.L.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   24.07.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare sterilizator termic cu aburi pentru instrumentar şi deşeuri medicale în hală existentă,propus a fi amplasat înIaşi, B-dul.Chimiei, nr.14,jud. Iasi, titularSC HAMZE SRL- pentru SC ECO SERV SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 21.07.2014.

 

14.07.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„ Modernizare drumuri de interes local in comuna Vinatori, judetul Iasi” propus a fi amplasat în comuna Vinatori, satele: Vinatori, Hirtoape, Gura Badilitei, Crivesti,  titularComuna Vinatori

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   22.07.2014

11.07.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Alimentare cu energie electrică locuintă situată în satul Ţibana, comuna Ţibana, jud. Iaşi, aparţinând lui URSU CRISTIAN prin extindere de reţea – Reţea electrică LEA 0,4KV  cu lungimea de 750 m” propus a fi amplasat în sat Ţibana, comuna Ţibana, judetul Iasi, titular SC E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA prin SC ROUTIL INSTAL SRL.

.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.07.2014

..........................................................................................................................................................................................APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea gaze naturale din str. N. Zaharia, sat Miroslava, com Miroslava  propus a fi amplasat în sat Miroslava, com. Miroslava, judetul Iasi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.07.2014

..........................................................................................................................................................................................


APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea gaze naturale din str. Biserica Sf. Neculai pe drum acces, sat Balciu, com Miroslava  propus a fi amplasat în sat Balciu, com. Miroslava, judetul Iasi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.07.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea distribuţie gaze naturale in sat Miroslava, com Miroslava  propus a fi amplasat în sat Miroslava, com. Miroslava, judetul Iasi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.07.2014

..........................................................................................................................................................................................


APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea gaze naturale, sat Valea Ursului, com Miroslava  propus a fi amplasat în sat Valea Ursului, com. Miroslava, judetul Iasi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.07.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul“ Reabilitare si extinderea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Cotnari, jud. Iasi”propus a fi amplasat în  localitatea Cotnari  , Jud. Iasi,  titular SC APA VITAL SA IASI, 

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere reţea alimentare cu apă potabilă L= 700 ml, sat Prisăcani, com. Prisăcani, jud. Iaşi”,propus a fi amplasat însat Prisăcani, com. Prisăcani,jud. Iasi, titularSC ANDRE ANER SRL prin CRĂCIUN FELIX.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.anpm.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 17.07.2014.

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Racordare la sistemul de distribuţie gaze naturale prin extinderea reţelei şi două branşamente pentru imobile, situat în Iaşi, str. Vişani nr. 80, nr. cad. 143143 şi 143145”,propus a fi amplasat înstr. Vişani nr. 80, NC 143143 şi 143145, mun. Iaşi,jud. Iasi, titularSC E.ON GAZ DISTRIBUŢIE SA pentru BUDEANU IONEL ŞI BUDEANU CRISTINA - GEORGETA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.anpm.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 17.07.2014.

10.07.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum sătesc: DS39, în localitatea Hălăuceşti, judeţul Iaşi, propus a fi amplasat în Sat Hălăuceşti, Com. Hălăuceşti, jud. Iasi, titular COMUNA HĂLĂUCEŞTI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 14.07.2014.

26.06.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„ Modernizare infrastructura de interes local in comuna Comarna, judetul Iasi” propus a fi amplasat în sat Comarna, com. Comarna, DC 44Km, jud. Iasi, titularComuna Comarna.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   04.07.2014

19.06.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindere retea electrică şi branşament” propus a fi amplasat în sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judetul Iasi, titular IFTIMIE OVIDIU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.06.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul: “Extindere reţea electrică şi branşament” propus a fi amplasat în sat Horpaz, comuna Miroslava, judetul Iasi, titular LUCA CRISTIANA EUGENIA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.06.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea, branşament gaze naturale şi post reglare măsurare  propus a fi amplasat în sat Valea Adîncă, comuna Miroslava, judetul Iasi, titular MARTINESCU GABRIEL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.06.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul: “Alimentare cu energie electrică punct fix control rovinetă” propus a fi amplasat în extravilan comuna Popricani, judetul Iasi, titular SC E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.06.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul: “Alimentare cu energie electrică punct fix control rovinetă” propus a fi amplasat în extravilan comuna Popricani, judetul Iasi, titular SC E ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.06.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere reţea gaze naturale, branşament şi post reglare măsurare,  propus a fi amplasat în sat Valea Adanca, comuna Miroslava, judetul Iasi, titular WADI RAKAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.06.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : Extindere conductă, branşament apă,  propus a fi amplasat în sat Horpaz, comuna Miroslava, judetul Iasi, titular WADI RAKAN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.06.2014

 

 

 

 

 

 

12.06.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de incadrare revizuita pentru proiectul: „Construire atelier de mecanica generala”, amplasat în sat Heci, com. Lespezi, judetul Iasi,  titular  SC MIREVA TEC SRL

Proiectul deciziei detapei de incadrare revizuita cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bisşi la sediul SC MIREVA TEC SRL Heci, Lespezi, zilnic, între orele 8-16, cât şi la următoarea adresa  de internet apmis.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iasi , str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, în termen de 13 zile de la afişare.

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul ”Construire si dotare unitate de productie comuna Birnova, jud. Iasi”,beneficiar I.I. DONOSE ANDREI - MIRCEA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.06.2014

02.06.2014 ...................................................................................................................................................................

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„„Reabilitarea sistemului de termoficare in municipiul Iaşi in vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile in atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice in alimentarea cu căldură urbană” subproiectele:

1.”Reparaţii capitale CAF2  din CET II Holboca, jud. Iaşi”, propus a fi amplasat in Loc./com. Holboca, str. Calea Cristeşti nr.12  jud. Iaşi

2.”Construire instalaţii de purificare a apelor uzate in CET II Holboca, jud. Iaşipropus a fi amplasat in Loc./com. Holboca, str. Calea Cristeşti nr.12  jud. Iaşi;

3.”Demolare estacadă in vederea construirii instalaţiei de colectare uscată a zgurii şi cenuşii in CET II Holboca” propus a fi amplasat in Loc.com. Holboca,str. Calea Cristeşti nr.12 jud. Iaşi;

4.Reabilitarea reţelei de transport energie termică-interconectare magistrala 2 cu magistrala 5-zona Varianta Uzinei”,  propus a fi amplasat in Iaşi, str. Varianta Uzinei, str. T. Râscanu, jud. Iaşi;

5. Reabilitarea reţelei de transport energie termică-interconectare magistrala 2 cu magistrala 5-zona Depou CFR”,  propus a fi amplasat in Iaşi, zona Depou CFR (Şos. Naţională)-zona Ţigarete, jud. Iaşi;

6.Reabilitarea reţelei de transport energie termică-interconectare magistrala 2 cu magistrala 3-zona Cuza Vodă”,  propus a fi amplasat in Iaşi, zona Cuza Vodă, jud. Iaşi;

7.Reabilitarea reţelei de transport energie termică-interconectare magistrala 2 cu magistrala 3-zona Han Tatar”,  propus a fi amplasat in Iaşi, zona Han Tatar, jud. Iaşi;

8.Reabilitarea reţelei de transport energie termică-tronson din magistrala 2 -zona Pasaj Octav Băncilă(introducere in canal termic vizibil)”,  propus a fi amplasat Iaşi, Intersecţie str.  Pictor Octav Băncilă cu Şos. Arcu, jud. Iaşi,   titular MUNICIPIULIasi cu sediul in Iasi-Bdul stefan cel Mare si Sfant nr.11, judeţul Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

30.05.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul ”Reabilitare linie de tramvai Cinci Drumuri – str. Padurii – str. Nicorita, mun. Iasi,beneficiar MUNICIPIUL IASI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.06.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul ”Construire 32 locuinte, anexe aferente functiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de santier” propus a fi amplasat in sat Valea Adinca , com. Miroslava, jud. Iasi,beneficiar SC AVANTI DEVELOPMENT SRL Bucuresti

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.06.2014

19.05.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, cu evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul „Cresterea competitivitatii societatii  TECHNOSTEEL LBR SRL-prin extindere activitate in domeniul structurilor metalice zincate prin AM POS CCE, proiectul Nr.SMIS39764(in hala existenta)”  propus a fi amplasat in Iasi  Calea Chisinaului nr.132A,jud. Iasi  titular SC TECHNOSTEEL LBR  SRL Iasi.

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

14.05.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul :“Construire pensiune agroturistică în localitatea Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi“ propus a fi amplasat în sat Strunga, comuna Strunga, judeţul Iaşi, titular TASNEI MARIANAProiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-joi între orele 8.00-16.00.30 şi joi 8.00 şi 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.05.2014 .

08.05.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Cre?terea capacită?ii portante pe DJ 248 între km 4+345÷7+670 aferentă obiectivului de investi?ii din cadrul proiectului ”Reabilitarea ?i modernizarea drumului interjude?ean DJ 248 Ia?i-Vaslui” ” propus a fi amplasat în satele Valea Adâncă-intravilan, Horpaz-intravilan, Lunca Cetă?uii-intravilan, comunele Miroslava ?i Ciurea, jud. Iasi, titularCONSILIUL JUDE?EAN IA?I

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   16.05.2014

06.05.2014 ...................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ““Cre?terea capacită?ii portante pe DJ 248 între km 4+345÷7+670 aferentă obiectivului de investi?ii din cadrul proiectului ”Reabilitarea ?i modernizarea drumului interjude?ean DJ 248 Ia?i-Vaslui”” propus a fi amplasat în satele Valea Adâncă-intravilan, Horpaz-intravilan, Lunca Cetă?uii-intravilan, comunele Miroslava ?i Ciurea, jud. Iasi, titular CONSILIUL JUDE?EAN IA?I, 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 ?i vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

05.05.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul ”Construire parc eolian, drumuri de acces, racord la reteaua electrica, reabilitare drumuri de acces”  propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Halaucesti, jud. Iasi, beneficiarSC PE HALAUCESTI SRL Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.05.2014.

24.04.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, cu evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„Construire platforma, Modernizare instalatii existente(mijloace fixe),  propus a fi amplasat in  Iasi str. Trei Fintini FN,   titular DEMECO SRL BACAU  cu sediul in BACAU, str. Chimiei nr.6A, jud. Bacau  

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

16.04.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul IMPLEMENTARE PROIECT-„PROMOVAREA PRODUCTIEI SUSTENABILE SI IMPLEMENTAREA BUNELOR PRACTICI IN FERMELE DE BOVINE DIN REGIUNEA TRANSFRONTALIERA ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA SI UCRAINA”  propus a fi amplasat in Sat Breazu, com. Rediu, jud. Iasi,   titular UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA “ ION IONESCU DE LA BRAD” cu sediul in Iasi Strada Aleea Mihail Sadoveavu nr.3, jud. Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

14.04.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire depozit en gross de medicamente şi alte produse, spaţii birouri în regim P+1E, parţial firmă luminoasă, cabină pază, împrejmuire, branşamente utilităţi, racord drum judeţean,propus a fi amplasat înintravilan sat Banu, Com.Dumeşti,jud. Iasi, titular SC FARMEXPERT D.C.I SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.04.2014.

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere reţea gaze naturale str.Biserica Sfântul Nicolae, sat Balciu, com.Miroslava, jud.Iaşi,propus a fi amplasat însat Balciu, com.Miroslava,jud. Iasi, titularSC GAZMIR SRL IAŞI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.04.2014.

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri săteşti şi comunale din comuna Ţibana, jud.Iaşi,propus a fi amplasat înCom.Ţibana,jud. Iasi, titularROTARU GHEORGHE,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.04.2014.

11.04.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Organizare de santier – Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi – Modul 1 – Proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in RA Aeroportu Iasi””  propus a fi realizat in jud. Iasi, Zona Aeroport, municipiul Iasi,beneficiarSC VEGA 93 SRL Galati

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.04.2014

 

07.04.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire clădiri sere în suprafaţă de 10.000 mp,propus a fi amplasat înSat Tabara, Com.Bivolari,jud. Iasi, titularBEREA NICOLAE – administrator SC SEMCONSULT TOP SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 11.04.2014.

 

31.03.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire reţele apă potabilă si branşamente în municipiul Iaşi, bd.Poitiers, sos.Manta Roşie, str.Grăniceri şi sos.Bucium până la staţia de pompare Bucium,propus a fi amplasat înIaşi, bd.Poitiers, sos.Manta Roşie, str.Grăniceri şi sos.Bucium,jud. Iasi, titularS.C. APAVITAL S.A. IAŞI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 04.04.2014.

28.03.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* si de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Modernizare baza de procesare si depozitare cereale”  propus a fi realizat in jud. Iasi, com. Belcesti,beneficiarSC LATINI COM SRL Belcesti 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.04.2014

17.03.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii adecvate, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire casă de vacanţă, anexe, împrejmuire, fosă, puţ si racord electric”,propus a fi amplasat însat Dobrovăţ, com.Dobrovăţ, jud. Iasi, titularLUCA NARCIS CRISTIAN,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 21.03.2014.

13.03.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Alimentare cu energie electrică – locuinţă amplasat în comuna Valea Lupului aparţinând d-lui Ciută Vasile” propus a fi amplasat în sat  Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi, titular S.C. E.ON MOLDOVA  DISTRIBUŢIE SA pentru  Ciută Vasile

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   14.02.2014

07.03.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* si de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire ferma vaci Prutet”, propus a fi amplasat în jud. Iasi, com Probota,beneficiar SC AGRICOLA 96 SA Tiganasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.03.2014

..........................................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* si de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Infiintare ferma vaci de lapte in sat Cilibiu, com. Golaesti, jud. Iasi”, propus a fi amplasat în jud. Iasi, com Golaesti, sat Cilibiu,beneficiar SC QUESTEASTERN SRL IASI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.03.2014

06.03.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Înfiin?are fermă vaci pentru lapte, localitatea Golăie?ti, jude?ul Ia?i” propus a fi amplasat în sat Golăie?ti, comuna Golăie?ti, jud. Iasi, titularS.C. DUNI-DODO S.R.L.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   14.03.2014

 

28.02.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) cu evaluare adecvată, pentru proiectul„Amenajării platforma acces perimetru de exploatare- Exploatare agregate minerale in scopul reprofilării, decolmatării râului Moldova”  propus a fi amplasat in albia minoră a râului Moldova  mal stâng, borne CSA 55-54, extravilanul localităţii Moţca, com. Moţca, jud. Iaşi, titular SC SIMMAR TRANS SRL IUGANI , cu sediul in sat IUGANI, com. Mirceşti, jud. Iaşi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

27.02.2014 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* si de evaluare adecvată, pentru  proiectul „AFINE MOLDAVE”  propus a fi realizat in jud. Iasi, com. TutoraT7, P32/3,beneficiar SC RINAFIN SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.03.2014

17.02.2014 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică pt.racordare rezervor apă Avântu,propus a fi amplasat însat Avântu, com.Româneşti, jud. Iasi, titularSC E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE SA PRIN SC SIGHMA INVEST SRL IAŞI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 22.02.2014.

09.01.2014 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Construire panou fotovoltaic” propus a fi amplasat în sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, jud. Iasi, titularZAHARIA M. GHEORGHE

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   16 .01.2014

12.12.2013 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluare adecvată, pentru  proiectul Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul „Şcheia 1”, curs de apă rîul Siret, mal sting, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii in zonă, extravilan localitatea Şcheia, com. Al. I. Cuza, jud. Iaşi ,titular SC CHIRTEA SRL IAŞI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 16,30 si vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.12.2013

28.11.2013 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Amenajare parc pentru copii” propus a fi amplasat în ora? Tg. Frumos, str. Cuza Vodă sector cadastral 12.46, jud. Ia?i, titularORA?UL TÂRGU-FRUMOS

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.12.2013

..........................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Construire foi?or pe structură u?oară de lemn” propus a fi amplasat în ora? Tg. Frumos, str. Cuza Vodă nr. 67, jud. Ia?i, titularORA?UL TÂRGU-FRUMOS

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.12.2013

15.11.2013 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Amenajare loc de joaca in municipiul Pascani- str. Eugen Stamate-str. M. Kogalniceanu” propus a fi amplasat în municipiul Pascani, str. Eugen Stamate-Mihail Kogalniceanu, judetul Iasi

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.11.2013.

......................................................................................................................................................................................

APM IAŞI anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu - revizia 2 pentru proiectul: „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International lasi - SF in vederea executării parţiale a obiectivului „Modernizare Modulul 1 - etapa intermediara - pista 2400 m- extindere suplimentara platforma parcare aeronave si terminal pasageri", amplasat în partea de N-E a municipiului lasi, titular RA AEROPORTUL IAŞI

Proiectul acordului de mediu revizia 2 cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM lasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis şi la sediul RA AEROPORTUL IAŞI, zilnic, între orele 8-16, cât şi la următoarea adresa de internet apmis.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM lasi , str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, în termen de 13 zile de la afişare.

 

11.11.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amplasare echipament GPL (statie GPL ) pe teren inchiriat – amenajare cu caracter provizoriu pe durata Contractului de inchiriere”,propus a fi amplasat însos. Pacurari nr. 82, mun. Iasi,jud. Iasi, titular SC MOLDOGAZ SRL prin PLACINSCHI IRINA MAGELONA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  anpm.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.11.2013.

30.09.2013 ...................................................................................................................................................................

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SCTREVIS GRUP SRL – punct de lucru in Sat Letcani, Com.Letcani, jud. Iasicare prevede desfasurarea  activitatiiCod CAEN Rev.2:2852 (Cod CAEN Rev.1-2562) – Operatiuni de mecanica generala;Cod CAEN Rev.2:2790 – Fabricarea altor masini – unelte(Cod CAEN Rev.1-2943); Cod CAEN Rev.2:2573 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice (Cod CAEN Rev.1-2956)

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru SCTREVIS GRUP SRL poate fi contestata in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.          

27.09.2013 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa Gropnita , jud. Iasi,propus a fi amplasat în satele: Sanger, saveni, Bulbucani, Gropnita si Malaesti, comuna Gropnita, Jud. Iasititular Sc.APAVITAL.SA Iasi

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 15,30, si Vineri intre orele 8 - 13, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.10.2013.

..........................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Construire locuinte insiruite,propus a fi amplasat în sat Valea Adinca, comuna Miroslava, Jud. Iasititular ACHITEI GHEORGHE.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 15,30, si Vineri intre orele 8 - 13, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.10.2013.

05.09.2013 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Reabilitare retele apa-canal din incinta garajului SC SALUBRIS. SA,propus a fi amplasat în municipiul Iasi,str. Aurel Vlaicu nr.76, Jud. Iasititular SC SALUBRIS.SA


1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 15,30, si Vineri intre orele 8 - 13, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.09.2013.

..........................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Schimbare destinatie din spatii productie existent in spalatorie auto,propus a fi amplasat în municipiul Iasi,calea Chisinaului nr.29, Jud. Iasititular IRIMIA VASLE


1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 15,30, si Vineri intre orele 8 - 13, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.09.2013.

..........................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Construire service auto,propus a fi amplasat în municipiul Iasi,str. Cicoarei nr.fn, Jud. Iasititular CIOLACU CEZAR.


1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 15,30, si Vineri intre orele 8 - 13, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.09.2013.

30.08.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul ”Decolmatare si reprofilare albie rau Siret amonte pod rutier Scheia, prin exploatare de aggregate minerale pe suprafata de 30000 mp”  propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei A.I.Cuza, jud. Iasi, beneficiarSC TVI CONSTRUCT SRL Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.09.2013.

23.08.2013 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul Modernizarea si retehnologizarea statiilor de pompare pentru irigatii a AQUA SOLONET – NORD BIVOLARI, jud. Iasi”  propus a fi realizat in jud. Iasi, teritoriul comunei Bivolari,beneficiarORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII AQUA SOLONET – NORD BIVOLARI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.08.2013

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Imprejmuire teren privat, amenajare parcare, amplasare bariera si ghereta paznic”  propus a fi realizat in jud. Iasi, str. Barboi nr. 23, mun. Iasi,beneficiarBOIANGIU FABIAN, BOIANGIU SIMA, BERG MONEL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.08.2013

08.08.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare, supraetajare, compartimentare pod si extindere corp C4 – Centrul Avansat de Cercetare Dezvoltare in Medicina Experimentala - CEMEX,propus a fi amplasat înIasi, str.Mihail Kogalniceanu, nr.9-13, jud. Iasi, titularUNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 14.08.2013

02.08.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„„Montare instalatie depunere aur pe circuite imprimate”  propus a fi amplasat in Iasi  Bdul Chimiei nr.8, Corp B,jud. Iasi,  titular SC PCB ELECTRA   SRL  IASI  

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  


.......................................................................................................................................................


    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul  Construire infrastructura pentru prevenire si constructie impotriva inundatiilor, propus a fi amplasat in sat Baiceni, Com. Cucuteni      titular COMUNA CUCUTENI, JUD. IASI

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

 

19.07.2013 ...................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) 0,132,6 MWp Letcani”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Letcani, com. Letcani, jud. Iasi, beneficiarSC CONSULT FINANCE SRL  Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.07.2013

21.06.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„CONSTRUIRE CENTRU INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORT MARFA ZONA IASI, IMPREJMUIRE, ANEXE SI RACORD UTILITATI”  propus a fi amplasat in comuna Holboca, sat Holboca, str. Calea Tomesti nr.5A, jud. Iasi,   titularCOMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA,  cu sediul in Bdul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1 Bucuresti

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

........................................................................................................................................................................................

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„Lucrari accidentale, refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica initiala: Obiectiv 3-Podet DJ 28 KM 18+520, Obiectiv 2-Podet DJ281 KM 50+772”  propus a fi amplasat in comuna Belcesti (peste un torent) si com,una  Scobinti (peste paraul Humaria), jud. Iasi     titular DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI, cu sediul in Iasi  Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr.13 , jud. Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

.......................................................................................................................................................................................

APM Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul ”Racordare la RED Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din energie solara” propus a fi amplasat in sat Ciurbesti , com. Miroslava, jud. Iasi,beneficiar CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 28.06.2013

.......................................................................................................................................................................................

APM Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul ”Racordare la RED Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din energie solara” propus a fi amplasat in sat Ciurbesti , com. Miroslava, jud. Iasi,beneficiar CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA pentru SC EON MOLDOVA SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 28.06.2013

17.06.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare prin betonare drumuri satesti D.S 725, (intersectie D.C.66 cu D.S.634) D.S.725 cu D.C.66) si D.S.1509 (intersectie D.S.634 pana la 25 metri de la intersectia cu D.N.28) in localitatea Raducaneni”,propus a fi amplasat însat Raducaneni, com. Raducaneni, jud. Iasi, titularCOMUNA RADUCANENI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 21.06.2013.

.......................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Deviere fir Dn 800 mm Timişeşti pentru alimentarea cu apă a localităţii Oţeleni, inclusiv reţele de distribuţie,propus a fi amplasat înSat Oteleni, Com. Oteleni, jud. Iasi, titularS.C. APAVITAL S.A. IAŞI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 21.06.2013.

06.06.2013 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindere imobil existent, recompartimentari interioare + locuinta” propus a fi amplasat în oras Tg. Frumos, str. 22 Decembrie 1989, nr. 27, judetul Iasi, titular SC TAC TAC SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.06.2013.

03.06.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire sediu firma, anexe aferente, racord electric, organizare de santier,propus a fi amplasat înSatUricani, Com. Miroslava, jud. Iasi, titularSC CONCORD SERVICE CENTER SRL prin Oriţă Andrei Petru,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 07.06.2013.

24.05.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere retea electrica si bransament”,propus a fi amplasat însat Balciu, com. Miroslava, jud. Iasi, titularBUFTEA VALENTIN pentruSCE.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 29.05.2013.

...............................................................................................................................................................................................

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„Construire spatiu vinificatie si depozitare”  , propus a fi amplasat in comuna Cotnari, sat Horodistea, jud. Iasi,   titularSC COTNARI WINE GROUP  SRL cu sediul in comuna Cotnari, sat Horodistea, jud. Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

17.05.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Alimentare cu energie electrica locuinta situata in satul Girbesti, Com.Tibana, jud.Iasi, apartinand lui Martian Costel Lucian prin extindere de retea – Retea electrica LEA 0,4 kv cu lungimea de 40 m”,propus a fi amplasat însat Girbesti, com. Tibana, jud. Iasi, titularSCE.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA prin SC SIGHMA INVEST SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 22.05.2013.

29.04.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere retea electrica si bransament locuinta,propus a fi amplasat însat Breazu, comuna Rediu, jud. Iasi, titularSC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA pentru SPIRIDON GHEORGHE SI VERONICA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 05.05.2013.

19.04.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul “ Amenajare instalatie de incinerare „  propus a fi amplasat in Oras Tg. Frumos str. Stefan cel Mare si Sfant nr.44, jud. Iasititular  AVICOLA SA  cu sediul in  Tg. Frumos str. Stefan cel Mare si Sfant nr.44, , jud. Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

22.03.2013 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul “„Sistematizare verticala, construire parcare, amenajare si imprejmuire teren rezultat prin alipire”  propus a fi amplasat in Iasi Sos. Iasi Tomesti, (T129), jud. Iasititular  S.C. CNUD - EFCO ROMANIA S.R.LIasi , cu sediul in Iasi  Bdul Chimiei nr.6 Zona A , jud. Iasi

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

21.03.2013 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Modernizare drumuri săte?ti în comuna Băl?a?i, jude?ul Ia?i” propus a fi amplasat în satele Băl?a?i, comuna Băl?a?i, jud. Iasi, titularCOMUNA BĂL?A?I

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.03.2013

18.03.2013 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:.efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata, pentru  proiectul.MODERNIZAREA SI REABILITAREA PARCULUI PUBLIC AL TEATRULUI NATIONAL VASILE ALECSANDRI IASI,propus a fi amplasat în Zona Centrului Civic al Municipiului Iasi, jud. Iasi, titular MUNICIPIUL IASI

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.03.2013

2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul APM Iasi ,  precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro, pâna la data de 01.04.2013

............................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul “Montare incinerator  deseuri de origine animala (INCINER 150)„  propus a fi amplasat in Oras Pd. Iloaiei str. Nationala nr.1  (incinta Abator), jud. Iasi  titular SC ROM TRADING COMPANY SRL cu sediul in loc. Iasi,  Sos. Bucium nr.30-32, jud. Iasi,

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

..........................................................................................................................................

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru   proiectul “Montare incinerator  deseuri de origine animala„  propus a fi amplasat in sat Razboieni, com. I. Neculce (incinta Statie incubatie), jud. Iasi    titular SC ROM TRADING COMPANY SRL cu sediul in loc. Iasi,  Sos. Bucium nr.30-32, jud. Iasi,

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

08.03.2013 ...................................................................................................................................................................

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul„Construire  fabrica de productie ingrasaminte chimice, bazin PSI, imprejmuire teren si racord utilitati”, propus a fi amplasat in Sat Holboca, com. Holboca, jud. Iasi,   titularSC ARVI AGRO SRL  , cu sediul in Sat Holboca, com. Holboca, jud. Iasi   

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului 

18.01.2013 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Modernizare drumuri locale pe teritoriul administrativ al comunei Dumesti,propus a fi amplasat în sat Dumesti, comuna Dumesti, Jud. Iasititular COMUNA DUMESTI, JUD. IASI

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.01.2013.

..........................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: MODERNIZARE DRUMURI LOCALE PE TERITORIUL<ADMINISTRATIV AL COMUNEI ROMANESTI,propus a fi amplasat în sat Romanesti, comuna Romanesti, Jud. Iasititular COMUNA ROMANESTI, JUD. IASI .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet.apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.01.2013.

11.01.2013 ...................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire parc eolian, retele electrice si drumuri de acces- etapa II”, propus a fi realizat in comuna Romanesti, jud. Iasi, beneficiar SC SEMNAL MEDIA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.01.2013


..........................................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire parc eolian, retele electrice si drumuri de acces”, propus a fi realizat in comuna Romanesti, jud. Iasi, beneficiar SC GTX POWER SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.01.2013

21.12.2012 ...................................................................................................................................................................

 APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) , fara evaluare adecvată, pentru proiectul “„Alimentare cu apa  a comunei Gropnita din sistemul APAVITAL” propus a fi amplasat în com. Gropnita jud. Iasititular COMUNA Gropnita, cu sediul in SAT Gropnita, COM. Gropnita, JUD. IASI,,  

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

..........................................................................................................................................................................................

    APM Iasi Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de  încadrare, in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrari de reabilitare in zona de subtraversare rau Moldova, a conductelor de aductiune Timisesti, sat Soci, comuna Miroslovesti, jud. Iasi”propus a fi amplasat în sat Soci, comuna Miroslovesti,  jud. Iasi titular SC APA VITAL SA Iasi, cu sediul in Iasi str. M. Costachescu nr.6 JUD. IASI,, 

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anmo.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

Postat astazi 21.12.2012

 

17.12.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Constructie anexa gospodareasca – grajd cai”, sat Pietrarie, com. Birnova, jud. Iasi, beneficiar SC FIDELIS GRUP SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.12.2012

08.12.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul Realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea energiei solare (instalatie fotovoltaica), imprejmuire propus a se realiza in oras Tg. Frumos, str. Petru Rares, Zona Adincata, jud. Iasi ,titular SC MONTANA EDLESS ENERGY SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 16,30 si vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.12.2012

28.11.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Put de alimentare cu apa menajera”, propus a fi realizat in mun. Iasi, str. Dr. Vicol nr. 10, incinta Penitenciarului Iasi, jud. Iasi, beneficiar Penitenciarului Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.12.2012

..........................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire sala festivitati, fosa vidanjabila, bransament electric”, sat Valea Seaca, com. Valea Seaca, jud. Iasi, beneficiar SC ROMCARN PROD SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.12.2012

..........................................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire sala festivitati, fosa vidanjabila, bransament electric”, sat Valea Seaca, com. Valea Seaca, jud. Iasi, beneficiar SC ROMCARN PROD SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.12.2012

......................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Rezerva intangibila de apa”, propus a fi realizat in mun. Iasi, str. Dr. Vicol nr. 10, incinta Penitenciarului Iasi, jud. Iasi, beneficiar Penitenciarului Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.12.2012

26.11.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Rezerva intangibila de apa”, propus a fi realizat in mun. Iasi, str. Dr. Vicol nr. 10, incinta Penitenciarului Iasi, jud. Iasi, beneficiar Penitenciarului Iasi

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la Penitenciarului Iasi, mun. Iasi, str. Dr. Vicol nr. 10.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

...............................................................................................................................

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Put de alimentare cu apa menajera”, propus a fi realizat in mun. Iasi, str. Dr. Vicol nr. 10, incinta Penitenciarului Iasi, jud. Iasi, beneficiar Penitenciarului Iasi

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, şi la Penitenciarului Iasi, mun. Iasi, str. Dr. Vicol nr. 10.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi

22.11.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor  fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul  Canalizare si epurare ape uzate in localitatile Horlesti si Bogdanesti, jud. Iasi,  propus a fi amplasat in satele  Horlesti si Bogdanesti , Com. Horlesti, jud. Iasi, titular COMUNA HORLESTI, jud. Iasi

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 27.11.2012 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

05.11.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:.efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul.AMENAJARE SPATIU PENTRU TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR NEPERICULOASE,propus a fi amplasat în sat Serbesti, com. Ciortesti, jud. Iasi, titular SC ECO PIROTEC SRL,

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.11.2012

2.Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul APM Iasi ,  precum şi la următoarea adresă de e-mail.office@apmis.anpm.ro, pâna la data de 15.11.2012

 

03.11.2012 .................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul Construire platforma betonata pentru rezervoare GPL”propus a fi amplasat în sat Rachiteni, com. Rachiteni, jud. Iasi,titular SC MARCEL SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 16,30 si vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 11.11.2012

26.10.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor  fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul   Extindere hala metalica depozitare materii prime, bransamente si racorduri   titular SC ROMPAK  SRL  , cu sediul in Pascani str. Gradinitei nr.1C, Jud. Iasi

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.11.2012 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

25.10.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindere si bransare locuinte la reteaua gaze naturale” propus a fi amplasat în sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, judetul Iasi, titular BODNARESCU ILIE, RUSU RADUA PFA, RUSU RADU, PRESURA PETRU, SPINU DANIEL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri , între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.10.2012.

19.10.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura cu evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara de evaluare adecvată, pentru proiectul “Schimbare destinatie din cladire industrial in spatii depozitare si comert en-gros si en-detail, propus a fi amplasat in Iasi Calea Chisinauluinr.29, titular proiect SC EGROS TRADE SRL IASI

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.10.2012 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

18.10.2012 ...................................................................................................................................................................

 

APM IASIanunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul.Construire centru de sprijinire a afacerilor pentru IMM, amplasat în Iasi, str. Colonel Langa nr. 17,  titular SC TERRAMED BABY SRL

Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bisşi la sediul SC TERRAMED BABY SRL, Str. Petre Andrei nr. 26°, Iasi, zilnic, între orele 8-16, cât şi la următoarea adresa  de internet  apmis.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iasi , str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, până la data de 30.10.2012(în termen de 13 zile de la afişare)

05.10.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Modernizare statie de mixturi asfaltice”  propus a fi realizat la punctul de lucru din Letcani, com. Letcani, jud. Iasi,titular SC CONSTRUCTII FEROVIARE IASI SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.10.2012

03.10.2012 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Extindere retea gaze naturale,propus a fi amplasat în sat Gaureni, comuna Miroslava,Jud. Iasititular SC .APOPI & BLUMEM.SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.10.2012.

....................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: EXTINDERE RETEA ELECTRICA SI BRANSAMENT,propus a fi amplasat în sat Halaucesti, comuna HalaucestiJud. Iasititular SULT GHEORGHE .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.10.2012.

........................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Extindere reta gaze naturale  “propus a fi amplasat în sat Valea Ursului, comuna Miroslava,,Jud. Iasititular SC .APOPI & BLUMEN.SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.10.2012.

.......................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Extindere retea gaze naturale,propus a fi amplasat în sat Ciurbesti, str. Logofat Ion Buhus, comuna Miroslava,Jud. Iasititular SC .APOPI & BLUMEN.SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 11.10.2012.

01.10.2012 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: EXTINDERE RETEA APA SI BRANSAMENT,propus a fi amplasat în sat Rediu, comuna RediuJud. Iasititular BACIU ADRIAN .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.10.2012.

......................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Extindere retea energie electrica in vederea alimentarii locuintei MITON BOGDAN CONSTANTIN,propus a fi amplasat în sat Mogosesti, comuna Mogosesti,Jud. Iasititular SC .E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE. SA pentru MITON BOGDAN CONSTANTIN .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.10.2012.

...................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI SPATIU COMERCIAL PE TEREN PROPRIETATE,propus a fi amplasat în in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr.153-155,Jud. Iasititular SC .FLUX.SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.10.2012.

.......................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: Alimentare cu energie electrica imobil apartinind ENESCU ANCUTA MIHAELA “propus a fi amplasat în sat Dobrovat, comuna Dobrovat,,propus a fi amplasat în in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr.153-155,Jud. Iasititular SC .GENERAL TEHNIC.SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.10.2012.

28.09.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul ”Lucrari de excavare a balastului din albia riului Siret”  propus a fi realizat in perimetrul Sima 2, situat in Blagesti, mun. Pascani, jud. Iasi, beneficiar SC SIMMAR TRANS SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.10.2012.

27.09.2012 ...................................................................................................................................................................

PFA FETCU LAURAanunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare pentru proiectul IMPREJMUIRE, BAZIN DE CAPTARE – INMAGAZINARE, REZERVOR DE ACUMULARE – INCLAZIRE, INSTALATIE DE IRIGARE, AMENAJARE TEREN PENTRU INFIINTARE PLANTATIE ECOLOGICA DE CATINA ALBA IN COMUNA POPRICANI, JUDETUL IASI amplasat în com. Popricani, jud. Iasi.

Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10şi la sediul PFA Fetcu Laura, Iasi sos. Moara de Foc zilnic, între orele 8 - 16

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iasi, str. Vascauteanu nr. 10, în termen de 10 zile de la publicare.

14.09.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul Transformare spatiu de productie in spatii comerciale, amenajari interioare si exterioare, amenajare parcare pe teren proprietate”  propus a fi realizat In municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 22,titular SC TEBA IASI INDUSTRY SA Arad

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23SC TEBA IASI INDUSTRY SA Arad.09.2012

......................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* si de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire centrale electrice eoliene, retele electrice, drumuri de acces si post transformare”  propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Popesti, jud. Iasi,beneficiar SC INTO ENERGY SRL Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.09.2012

13.09.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrari de construire anexa pentru servicii de patiserie si brutarie,propus a fi amplasat însat Dorobant, com. Aroneanu,jud. Iasi, titularMOLAN C. MIOARA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00 – 16:00 precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.09.2012.

....................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere retea, bransament si PRM gaze naturale,propus a fi amplasat însat Tomesti, com. Tomesti, NC 61961,jud. Iasi, titularROIU – IACOB CRISTIAN CONSTANTIN,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00 – 16:00 precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.09.2012.

07.09.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara de evaluare adecvată, pentru proiectul  „Construire hala industriala pentru activiatti de mecano-sudura si montaj, instalatii industriale si de transfer pe teren proprietate”  propus a fi amplasat in Iasi Sos. Iasi Tomesti, FN, jud. Iasititular SC CNUD EFCO ROMANIA   SRL

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.09.2012 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

24.08.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării   deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată, pentru proiectul “DEPOZIT PRELUCRARE AMBALARE CARTOFI” propus a fi amplasat în intravilan com. Dumesti,  jud. Iasi, titularSC ARCTIC ENERGY SRL BAICOI cu sediul in ORAS BAICOI, str. Baicului nr.47B , jud. Prahova

1.Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anuntului pe Site.

.............................................................................................................................................................................................

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării   deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată, pentru proiectul IMBUNATATIRE STATIE EPURARE-COMPLETARE ECHIPAMENTE TEHNICE,  propus a fi amplasat in Str. Bratuleni, Sat Bratuleni, Com. Miroslava, jud. Iasi, titularSC DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA SRL cu sediul in Str. Bratuleni, Sat Bratuleni, Com. Miroslava, jud. Iasi


              1.Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anuntului.

10.08.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor  fara evaluarea impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul   EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE, RETEA APA POTABILA, RETEA CANALIZARE SI BRANSAMANTE, pentru imobil –locuinte –situat in municipiul Iasi zona Bucium str. Constantin Thiron   titular SC ANTREPRIZA IDEAL CASA SRL  , cu sediul in Iasi str. Aviatiei nr.13, Jud. Iasi

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16ºº  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.ro.”

 

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.08.2012 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).


27.07.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi – Demolare cladiri”  propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Holboca si municipiul Iasi, jud. Iasi,titular CONSILIUL JUDETEAN IASI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.08.2012

..............................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire statie de transformare MT/IT si linie electrica subterana – LES 110 kV pentru conectarea statiei de transformare MT/IT cu statia de transformare FAI”  propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunelor Dumesti, Letcani si municipiul Iasi, jud. Iasi,titular SC SEMNAL MEDIA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.08.2012

19.07.2012 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iasianunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul: CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, LOCUINTE, IMPREJMUIRE, ANEXE, FANTANA, PARC DE COPII,propus a fi amplasat în in municipiul Iasi, fnd. Paun,Jud. Iasititular GHINUT ALINA MELANIA.


1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi, din Str. Th. Vascauteanu nr. 10 Bis în zilele de Luni - Joi, între orele 8 – 16,30, si Vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro;

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.07.2012.

15.06.2012 ...................................................................................................................................................................

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul ”Construire statie de sortare agregate minerale, balastiera, (extragere agregate minerale din albia minora a riului Siret)”  propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Halaucesti, Tarla 69, jud. Iasi, beneficiar SC JOHNNY TRANS SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.06.2012.

 

07.06.2012 ...................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă, str. Răzoarelor municipiul Iaşi” propus a fi amplasat în mun. Iaşi, str. Răzoarelor, jud Iaşi, titularS.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A.-PRIN S.C. INCOM S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.06.2012

.........................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Înfiinţare sistem de canalizare menajeră şi alimentare cu apă potabilă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi-modificare lucrări autorizate prin A.C. nr. 81 şi A.C. nr. 82 din 09.11.2011” propus a fi amplasat în satele Miroslava, Balciu, Valea Adâncă, com. Miroslava, jud. Iaşi, titularCOMUNA MIROSLAVA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.06.2012

31.05.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Modernizare drumuri comunale şi satele Bivolari, Tabăra şi Soloneţ, comuna Bivolari, judeţul Iaşi-reconsiderare DS2L1 Bivolari şi DS4L2 Tabăra” propus a fi amplasat în satele Bivolari, Tabăra şi Soloneţ, comuna Bivolari, jud. Iasi, titularCOMUNA BIVOLARI

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.06.2012

17.05.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectulConstruire pensiune agroturistica   “,propus a fi amplasat in sat Madirjac, comuna Madirjac, judeţul Iaşi, titular FEOPENTA PETRICA.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.0, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.05. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

...................................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectulREABILITARE PISCICOLA FRASIN I  “,propus a fi amplasat in comuna Probota, judeţul Iaşi, titular SC.SMART FISHING.SRL.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.0, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.05. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

..............................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectulREAMENAJARE  PISCICOLA IAZ BOSCOTENI   “,propus a fi amplasat in sat Harmanesti, comuna Helesteni, judeţul Iaşi, titular I.I.SOHORIANU COSTEL.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.0, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.05. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

10.05.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulCONSTRUIRE MOARA DE PORUMB, FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA  UTILITATI, propus a fi amplasatin Sat Podolenii de Jos, Comuna Cozmesti,, Jud. Iasi, titular BOGOS PAUL SI BOGOS ANDRA.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.05. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

....................................................................................................................................................................................

SC APA VITAL SA IASI cu sediul in Iasi str. M. Costachescu nr.6, jud. Iasi, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Iasi  adeciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si cu evaluare adecvată, pentru proiectul  „Cresterea accesibilitatii spre zona centrala, economica si comerciala polul de crestere Uiasi-inlocuire retele apa” propus a fi amplasat în municipiul Iasi str. Stradela C. Negri, Barbu, Armeana, Vovidenie, Vasile Stroescu, Matei Millo, Dancu, Maestru Ion Baciu, Golia, jud. Iasi   

              1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

 

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

27.04.2012 ...................................................................................................................................................................

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul ”Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul Rachiteni, riul Siret, amplasare statie de sortare si anexa demontabila”  propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Rachiteni, Tarla 84, jud. Iasi, beneficiar SC SEVEN STONE SRL Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet .apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.05.2012.

26.04.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul: „Modernizare drumuri în localitatea Bălţaţi, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în sat Bălţaţi, com. Bălţaţi, jud. Iaşi, titularCOMUNA BĂLŢAŢI

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.05.2012

....................................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Modernizare drum comunal DC 62 KM 0+000-KM 0+800, comuna Scînteia, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în comuna Scînteia, sat Ciocîrleşti, DC 62, jud. Iasi, titularCONSILIUL LOCAL SCÎNTEIA

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.05.2012

20.04.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul Conductă aducţiune apă zona Dealul Bucium, inclusiv amplasare rezervor R 1500 mc,judeţul Iaşipropus a fi realizat jud. Iasi, sat Vladiceni, com. Tomesti si municipiul Iasi,titular SC APAVITAL SA Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 28.04.2012

19.04.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Amenajare sens giratoriu străzile Tudor Vladimirescu şi Bogdan Vodă în oraş Tg. Frumos” propus a fi amplasat în oraş Tg. Frumos, str. T. Vladimirescu şi Bogdan Vodă, jud. Iasi, titular ORAŞ TÂRGU FRUMOS

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.04.2012

 

09.04.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, cu evaluare adecvata de mediu, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru  proiectul “Amenajare albie rau Siret” propus a se realiza in extravulanul comunelor Al. I. Cuza, Halaucesti, jud. Iasi,titular ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.04.2012

..........................................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Construire imobile hale depozitare, birouri, show-room şi împrejmuire pe teren proprietate” propus a fi amplasat în mun. Iaşi, şos. Păcurari nr. 151, jud Iaşi, titularDELCEA FLOAREA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.04.2012

05.04.2012 ...................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul „Infiintare ferma agricola mixta   “,propus a fi amplasat in sat Sorogari, comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, titular COPJOCARU IRINA .

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.0, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.04. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

.........................................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectulConstruire pensiune agroturistica, anexe aferente functiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de santier  “,propus a fi amplasat in sat Balciu, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, titular SC.CORDAN INTERNATIONAL TRANSPORT.SRL.


1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.0, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.04. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

 

...........................................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulCONSTRUIRE SEDIU ZONAL AL POLITIEI DE FRONTIERA IASI, IMPREJMUIRE, ACCES AUTO, FOSA SEPTICA SI BRANSAMENT RETELE (energie electrica, apa si gaz metan), propus a fi amplasatin Sat Tomesti, Comuna Tomesti, Jud. Iasi, titular INSPECTORATUL JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA IASI.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-Vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate &ˆnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.04. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

...........................................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulEXTINDERE  CONDUCTA GAZE NATURALE, BRANSAMENT SI POST REGLARE MASURARE GAZE NATURALE, propus a fi amplasatin Municipiul Iasi, Str. Brandusa, Jud. Iasi, titular PATRAS BOGDAN MARCEL.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-Vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.04. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

19.03.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul TRONSON SUBTERAN DE LEGATURA INTRE CAMERETA PRUT SI GARA UNGHENI propus a fi realizat jud. Iasi, com. Ungheni, sat Ungheni,titular SC EUROWEB ROMANIA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpmro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.03.2012

 

16.03.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul CONSTRUIRE LOCUINTA SI PENSIUNE PE TEREN PROPRIETATE CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 395/2009 propus a se realiza in mun. Iasi, str. Iarmaroc nr. 7,titular SFAITER LORENA SI TIBERIU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.03.2012

 

15.03.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE DIN GARAJ IN SPALATORIE AUTO propus a se realiza in sat Zagavia, com. Scobinti, jud. Iasi,titular SC PYXIGHOST SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.03.2011

.............................................................................................................................................................................................

 

APM IAŞIanunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul.“Racordare la reţeaua electrică de medie tensiune clădire pentru unitatea militară UM 02003 Constanţa-subunitatea Iaşi” amplasat înmun. Iaşi, comuna Holboca, extravilan, jud Iaşi, titular .JUDEŢUL IAŞI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI PENTRU S.C. EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. IAŞI

............................................................................................................................................................................................. Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iaşi din mun. Iaşi,  str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis., jud. Iaşi şi la sediul JUDEŢUL IAŞI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI PENTRU S.C. EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. IAŞI, în zilele de L-V între orele 8-16 cât şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet.apmis.anpm.ro

 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iaşi, mun. Iaşi,  str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis., jud. Iaşi, până la data de..27.03.2012

.............................................................................................................................................................................................

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Deviere reţele tehnico-edilitare” propus a fi amplasat în mun. Iaşi, str. Brateş nr. 35-39, jud Iaşi, titularLUCA ANDREEA NICOLETA

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 22.03.2011

.............................................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune redusă” propus a fi amplasat în mun. Iaşi, ale. Rozelor intersecţie şos. Nicolina, jud Iaşi, titularS.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A.-CENTRUL OPERAŢIONAL IAŞI

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 22.03.2011

07.03.2012 ...................................................................................................................................................................

 

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul Completarea statiei de betoane existenta cu functiunea de preparare mixturi asfalticepropus a fi amplasat în mun. Iasi, bdul Poitiers nr. 14, jud. Iasi,titular SC CONEST SA Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 16,30 si vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deci/span.............................................................................................................................................................................................ziei de încadrare, până la data de 15.03.2012

.............................................................................................................................................................................................

   UAT COMUNA BUTEA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) cu evaluare adecvată, pentru proiectul “„Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in comuna Butea, jud. Iasi” propus a fi amplasat în com. Butea jud. Iasititular COMUNA BUTEA, cu sediul in SAT BUTEA, COM. BUTEA, JUD. IASI,,  

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

.............................................................................................................................................................................................

    Municipiul Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a decizieide încadrare nr.455/07.12.2011, in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul REGENERARE URBANA ZONA LAPUSNEANU-PIATA UNIRIIpropus a fi amplasat în Municipiul Iasi,  jud. Iasi titular Municipiul Iasi, cu sediul in Iasi Bdul Stefan cel Mare si Sfant, nr.11, JUD. IASI,, 

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicarii anunţului.

.......................................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare a solicitării de revizuire pentru proiectul.Construire centru integrat de sprijinire si dezvoltare a afacerilor in domeniul serviciilor medicale de prevenire, diagnostic si sanatate - ETIKA amplasat în Iasi, sos. Nicolina si str. Salciilor,titular SC MIH LOTO SRL Iasi

Decizia autorităţii de mediu cât şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM IASI, str. Th. Vascauteanu nr. 10, şi la sediul SC MIH LOTO SRL, str. Ciusmeaua Pacurari nr. 1A, zilnic, între orele 8-16, cât şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la APM Iasi până la data de 20.03.2012

06.03.2012...................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de î/strongˆ;ncadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Construire imobil cu destinatia Hotel pe teren proprietate” propus a fi amplasat în sat municipiul Iasi, str. Imasului,nr. 2, titular  SC ARTIS DESIGN INVESTMENT SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2012.

...............................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindre retea electrica si bransament” propus a fi amplasat în sat sat Uricani, comuna Miroslava, titular  SC L.K. W. MARIAN SRL pentru SC E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2012.

...............................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindre retea electrica si bransament” propus a fi amplasat în sat sat Uricani, comuna Miroslava, titular  SC L.K. W. MARIAN SRL pentru SC E ON MOLDOVA DISTREGENERARE URBANA ZONA LAPUSNEANU-nbsp; RIBUTIE.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2012.

.............................................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindere retea electrica si alimentare obiective” propus a fi amplasat în sat sat Uricani, comuna Miroslava, titular  FUNDATIA ALATURI DE VOI ROMANIA p/em titularentru SC E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE prin SC ELECTRIC INSTAL SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2012.

.............................................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Alimentare cu energie electrica a ansamblului Palas: Traseul Statia Centru 110/20 kv - Palas” propus a fi amplasat în municipiul Iasi, Iasi - Centru, titular SC ELCO SA IASI pentru SC E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA.


 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2012.

.............................................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapeispan style=color:#008000; de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Alimentare cu energie electrica” propus a fi amplasat în sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, titular SC E ON MOLDOVA DISTRIBUTIE prin SC SIGMA INVEST SRL pentru PINCOSCHI DUMITRU.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2012.

.............................................................................................................................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindere + bransament la retea de gaze naturale” propus a fi amplasat în municipiul Iasi, str. Moara de Foc, nr. 12, bl. 406, sc. A, et. 4, ap. 18, judetul Iasi, titular AGACHE ALEXANDRU MIHAI.

.

Proiectul deciziei de &ˆncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri , între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de &ˆncadrare, până la data de 13.03.2012.

......................................................................................................strongnbsp;Proiectul deciziei de .......................................................................................

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul “Extindere + bransament la retea de gaze naturale” propus a fi amplasat în municipiul Iasi, str. Bradului, nr. 1A, BL. 907, sc. TR 3, ap. 22, judetul Iasi, titular AXINTE LUCIA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri , între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, p&ˆnă la data de 13.03.2012.


24.02.2012 ...................................................................................................................................................................

 

CONSILIUL JUDETEAN IASIcu sediul in IASI Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr.69, jud. Iasi, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Iasi  adeciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată, pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, zona raului Bahlui-sector promenada pe raul Bahlui, in zona centrala a orasului” propus a fi amplasat în Zona centrala a orasului Iasi-raul Bahlui,  jud. Iasi    

              1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

 

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data postarii anunţului pe site.

..........................................................................................................................................................................................

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IASIcu sediul in Iasi Bdul Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr.47, jud. Iasi, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Iasi  adeciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată, pentru proiectul  “EXTINDERE CORP B LA NIVEL DE PARTER; EXTINDERE CENTRALA TERMICA EXISTENTA ” propus a fi amplasat în Iasi Bdul Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr.47,  jud. Iasi    

              1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data postarii anunţului pe site.

23.02.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulAMPLASARE MODUL PENTRU DEPOZITARE SI DISTRIBUTIE CARBURANTI – STATIE MICROSTA SI STATIE G.P.L. (CONSTRUCTII PROVIZORII) REALIZARE UTILITATI, propus a fi amplasatin Sat Scheia, Comuna Al. I. Cuza, Jud. Iasi, titular SC  BRILIANT  SRL.


1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-Vineri, între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate &±ˆnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 01.03. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

.......................................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectulConstruire pensiune turistica, restaurant, zona de agreement, imprejmuire utilitati,propus a fi amplasat in sat Trup Uricani, comuna Miroslava , judeţul Iaşi, titular SC.MIRAJ PARTY.SRL


1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, &ˆntre orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.03. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

..........................................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectulConstruire hala metalica si spatiu cu destinatia spalatorie auto,propus a fi amplasat in sat Valea lupului, comuna Valea Lupului , judeţul Iaşi, titular DOBRITA CLAUDIU


1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM /pˆIasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.0, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.03. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

........................................................................................................................................................................................

10.02.2012 ...................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul REPARATII PIATA GARII IASI propus a fi amplasat în mun. Iasi, str. Garii nr. 1, jud. Iasi,titular CNCF CFR SA – Sucursala Regionala Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 16,30 si vineri intre orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.02.2012

 

06.02.2012 ...................................................................................................................................................................

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Construire platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în com. Mirceşti, extravilan Mirceşti, jud. Iaşi, titularPRIMĂRIA MIRCEŞTI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.02.2012

.......................................................................................................................................................................................... Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Extindere depozit frigorific cu unitate tranşare CP, unitate carne tocată MM şi carne preparată MP, unitate reambalare RW”propus a fi amplasat &ˆn sat Tomeşti, DJ. 248, com. Tomeşti, jud Iaşi, titularS.C. GIDACOM S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaspsat Uricani, comuna Miroslava,/spancolor:#008000;i din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele APM Iaside luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.02.2012

 

03.02.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulEXTINDERE SALA RESTAURANT SI BUCATARIE, propus a fi amplasatin Sat Motca, Comuna Motca, Jud. Iasi, titular SCC GRAD I CONSUMCOOP PASCANI.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate &ˆnainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.02. 2012 (&ˆn termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

..........................................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia MediuluiIaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectulCONSTRUIRE DEPOZIT ANVELOPE, CONSTRUCTIE VULCANIZARE, CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, BIROURI, GRUP SANITAR, CONSTRUIRE PARCARE AUTO, DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, BRANSAMENT ELECTRIC, propus a fi amplasatin Sat Muncelu de Sus, Comuna Mogosesti Siret, Jud. Iasi, titular SC ELASTICA SRL.


  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele despan style=p luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, p&ˆnă la data de 10.02. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

..........................................................................................................................................................................................

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată, pentru proiectul     MODIFICARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA HOTELpropus a fi amplasat in Pascani str. Moldovei nr.2A titular  SC TURISM SIRETUL PASCANI SA,Pascani str. Moldovei nr.2A,,  

              1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consu/pldquo;Extindre retea electrica si bransamentnbsp;±ltate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº &- 16ºº  si vineri intre orele  8ºº &- 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

....................................................................................................................................................................................

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvată, pentru proiectul     “Amenajare albie rau Bahlui in zona Complexului ERA PARK Iasi ” propus a fi amplasat în IASI zona albie Bahlui aferent Complex ERA,  jud. Iasi  titular SC ERMES HOLDING SRLcu sediul in Bucuresti, str. Stirbei Voda nr.26-28 sector 1,,   

              1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº &ndash ; 16ºº  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.


20.01.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul„Construire pensiune agroturistică şi racord electric cu scoatere definitivă din fondul forestier a suprafeţei de 300 mp”,propus a fi amplasat în sat Cîrlig, com. Popˆ propus a fi amplasat in sat Trup Uricani, comuna Miroslava margin-left:27.0pt;color:#008000;ˆricani, judeţul Iaşi, titular ROMAN VLAD DAN,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.01. 2012 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul VARIANTA OCOLITOARE PASCANI amplasat &ˆn în jud. Iasi, extravilan municipiul Pascani si extravilan com. Motca,  titular CNADNR – DRDP IASI .

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, zilnic,  între orele 8 – 14, cât şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis,în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunem propus a fi amplasat ˆ nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvatăţ, până la data de 25.01.2012

10.01.2012 ...................................................................................................................................................................

 

APM IASIanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului* si de evaluare adecvată, pentru  proiectul Refunctionalizare/reamenajare/modernizarea plajei Nicolina in cadrul Proiectului Amenajarea plajei din zona Nicolina, titular MUNICIPIUL IASI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.01.2012

09.01.2012 ...................................................................................................................................................................

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul“Extindere atelier de producţie existent pe teren proprietate” propus a fi amplasat în mun. Iaşi, şos. Nicolina nr. 165, jud. Iaşi, titularS.C. NECOM  S.R.L.

Proiectul deciziei de &ˆncadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.01.2012


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.