Topicuri > Reglementări

tipareste trimite pe mail

 Anunturi publice decizia etapei incadrare planuri programe

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2012-01-17 09:18:57
Ultima actualizare: 2014-09-05 08:54:34

ARHIVA ANUNTURI 2007 - 2011

31.07.2014 .................................................................................................................................................................

APM Iasi anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal –Parcelare teren în vederea construirii de locuin?e, anexe aferente func?iunii de locuire, racorduri utilită?i, împrejmuire, func?iuni complementare” propus a fi amplasat în sat Valea Adâncă, com. Miroslava, judeţul Iaşi, intocmit pentru de S.C. AVANTI DEVELOPMENT S.R.L., propune decizia etapei de incadrare : proiectul de plan urbanistic zonal “ Parcelare teren în vederea construirii de locuin?e, anexe aferente func?iunii de locuire, racorduri utilită?i, împrejmuire, func?iuni complementare” propus a fi amplasat în sat Valea Adâncă, com. Miroslava, judeţul Iaşinu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Data afi?ării: 31.07.2014

........................................................................................................................................................................................

APM Iasi anunta publicul interesat ca in urma analizei: Plan Urbanistic Zonal –“Construire imobil birouri pe teren proprietate” propus a se amplasa în mun. Ia?i, ?os. Păcurari nr. 138-Cartier Păcure?-fn, judeţul Iaşi, intocmit pentru de de S.C. TESTER S.R.L. ?I S.C. TESTER GRUP S.R.L., propune decizia etapei de incadrare : proiectul de plan urbanistic zonal “Construire imobil birouri pe teren proprietate” propus a se amplasa în mun. Ia?i, ?os. Păcurari nr. 138-Cartier Păcure?-fn, judeţul Iaşinu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.


17.07.2014 .................................................................................................................................................................

APM Iasi anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal –“Construire parc industrial, comuna Le?cani, jude?ul Ia?i” propus a fi amplasat în extravilan com. Le?cani, sat Le?cani, judeţul Iaşi, intocmit pentru CONSILIUL JUDE?EAN IA?I, propune decizia etapei de incadrare : proiectul de plan urbanistic zonal “Construire parc industrial, comuna Le?cani, jude?ul Ia?i” propus a fi amplasat în extravilan com. Le?cani, sat Le?cani, judeţul Iaşinu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt

10.07.2014 .................................................................................................................................................................

APM Iasi anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal –“ Construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate-introducere in intravilan”  propus a se amplasa  în str. Fermei T177, extravilan Iasi, judeţul Iaşi,intocmit pentru LUCA FLORIN-ALEXANDRU din Iasi str. G-ral Berthelot nr.4 si TOMA SERBAN-ANDREIdin Iasi str. G-ral Berthelot nr.4 , propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.


Postat astazi 10.07.2014

02.07.2013 .................................................................................................................................................................

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul Amenajare platforme betonate in orasul Targu Frumos”  propus a fi realizat oras Tg. Frumos, zona blocurilor, strazile Aleea Cuza Voda, Maicuta, Tudor Vladimirescu, Aleea Bogdan Voda, Ecaterina Teodoroiu, Aleea Petru Rares, Livezii, Cuza Voda, Stefan cel Mare, jud. Iasi,  titular ORASUL TARGU FRUMOS

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.07.2013

11.06.2014 .................................................................................................................................................................

Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal –„CONSTRUIRE CENTRU INTERMODAL REGIONAL DE TRANSPORT MARFA ZONA IASI, IMPREJMUIRE, ANEXE SI RACORD UTILITATI” propus a fi amplasat in comuna Holboca, sat Holboca, T101(P I45II2/I), T102(P 1458, t45912, T46012, 1467/2 1468/2), T107(P 1543/1, 1546/1),  intocmit pentru COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA, Bdul Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Bucuresti , propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

10.05.2012 .................................................................................................................................................................

Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC, PISCINA, TERENURI DE TENIS, PISTA PENTRU ECHITATIE, FOSA SEPTICA, PLATFORMA DEPOZITARE BUTELII G.P.L. SI CONSTRUCTII ANEXE: AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI SI ACCES LA DN 24 IASI - VASLUI”, amplasat in intravilanul Satului Curagau, Comuna Comarna, Jud Iasi, intocmit pentru VICOL PETRU SI VICOL PETRONELA, propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

 

05.04.2012 .................................................................................................................................................................

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE PENSIUNE, SALA FESTIVITATI, ANEXE, FANTANA, FOSA SEPTICA, PARCARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI”, amplasat in extravilanul Municipiului Pascani, Str. Soseaua Neamtului, nr. 70, Jud Iasi, intocmit pentru SC ARISTOCRATIS IMPEX GRUP SRL PASCANI, propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

 

........................................................................................................................................................................................

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, PARCARE, IMPREJMUIRE”, amplasat in extravilanul Satului Dumesti, Comuna Dumesti, Jud Iasi, intocmit pentru SC SUBLIM SRL DUMESTI, propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

 

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

23.02.2012 .................................................................................................................................................................

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE BISERICA CU HRAMUL SFANTUL MUCENIC DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR”, PARACLIS, CLOPOTNITA, CASA PAROHIALA, CASA DE PRAZNUIRE, GRUP SANITAR CU FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA UTILITATI, INFIINTARE CIMITIR SI ACCES LA DC 44”,amplasat in Sat Comarna, Comuna Comarna, Jud Iasi, intocmit pentru PAROHIA “Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir” Comarna, propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

03.02.2012 .................................................................................................................................................................

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI


Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan, in vederea construirii platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere Comuna Deleni, Judetul Iasi",amplasat in sat Deleni, comuna Deleni,Jud. Iasi, intocmit pentru COMUNA DELENI, propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

 

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

........................................................................................................................................................................................

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal – Construire spalatorie auto la parter, locuinta la mansarda – cladire P+M”,amplasat in Orasul Hirlau, Str. Al. cel Bun, nr. 27, Jud Iasi, intocmit pentru TIBULEAC CONSTANTIN, propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

 

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

19.01.2012 .................................................................................................................................................................

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI

Anunta publicul interesat ca in urma analizei: “Plan Urbanistic Zonal – Construire spatii comerciale, de productie si servicii, birouri, locuinta parter cu mansarda, imprejmuire, bransamente si racorduri”, amplasat in extravilanul municipiului Pascani, Str. Stefan cel Mare, Jud Iasi, intocmit pentru LUPU NECULAI, propune decizia ca planul mentionat sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu.

 

Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, din municipiul Iasi, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, Jud. Iasi, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.