Calitatea aerului ambiental

tipareste trimite pe mail

 Descriere Retea Monitorizare Calitate Aer

Detalii

Autor: APM Iaşi,
Adăugat: 2010-09-28 13:18:35
Ultima actualizare: 2014-03-28 12:42:43

REŢEAUA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI DIN AGLOMERAREA IAŞI

 

Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din aglomerarea Iaşi, formată din şase staţii automate de monitorizare, echipate cu analizoare performante care aplică metodele de referinţă, a fost construită în anul 2005 prin Proiectul PHARE RO 2002 “Îmbunătăţirea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului” şi are următoarea structură:

Staţia IS 1 – Pod de Piatră – staţie de trafic,amplasată la intersecţia B-dul N.Iorga cu Şos. Nicolina, pe amplasamentul vechii pieţe agroalimentare din Pod de Piatră, în zonă rezidenţială, monitorizează influenţa  traficului asupra calităţii aerului, în scopul de a evidenţia nivelulul de poluare la care este expusă populaţia.Raza ariei de reprezentativitate este de 10 -100m.

Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 sau PM 2,5 automat (light scattering) şi gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).

 Staţia IS 2 – Decebal - Cantemir – staţie de fond urban,amplasată în incinta Direcţiei Creşelor - Creşa nr.6, vis-a-vis de Liceul D. Cantemir, monitorizează nivelul de poluare din ariile urbane,  influenta "asezarilor urmane", fără să fie influenţate direct de trafic sau industrie.

Amplasamentul este astfel ales încât nivelul de poluare monitorizat să fie influenţat de contribuţiile integrate provenind din toate sursele din direcţia opusă vântului, în spaţii deschise din zone rezidenţiale şi comerciale cum ar fi amenajările educative.Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx,  Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line), parametrii meteorologici (directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Staţia IS 3 – Oancea - Tătăraşi – staţie de tip industrial,amplasată pe Esplanada Oancea-Tătăraşi, monitorizează calitatea aerului în zona rezidenţială ce se află sub influenţa emisiilor din zona industrială. Raza ariei de reprezentativitate este de 100m -1km

Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 sau PM 2,5 automat (light scattering).

Staţia IS 4 – Copou - Sadoveanu – staţie de fond rural, amplasată în zona Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie, localizată departe de sursele de poluare,staţia monitorizează nivelul de poluare rezultat din transportul la distanţă al poluanţilor şi  oferă indicii cu privire la cota de poluare regională din poluarea înregistrată în zona urbană.

Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3,  Pb (din PM10), PM10, parametrii meteorologici (directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă).

Staţia IS 5 – Tomeşti – staţie de fond suburban, amplasată în incinta Şcolii generale D.D.Pătrăşcanu,în direcţia dominantă a vântului, monitorizează nivelele de poluare rezultate din transportul poluanţilor proveniţi din municipiul Iaşi şi din afara lui, fără să fie influenţată direct de emisiile ce provin din trafic sau din industrie.

Oferă informaţii referitoare la expunerea populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării la niveluri de ozon ridicate. Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb (din PM10), BTX.

Prin contract 4361/2007 se completează reţeaua cu staţia IS 6 Bosia-Ungheni pentru monitorizarea calităţii aerului în zona de graniţă cu Republica Modova, unde calitatea aerului evaluată numai pe baza emisiilor din surse româneşti este afectată cu depăşirea pragurilor superioare de evaluare pentru poluanţii NOx şi PM10. Conform legislaţiei în asemenea situaţie devine obligatorie măsurarea continuă a concentraţiei poluanţilor în puncte fixe.

Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx,  Pb (din PM10), PM10, CO, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line), parametrii meteorologici (directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Informaţiile privind calitatea aerului obţinute în staţiile de monitorizare sunt  puse la dispoziţia publicului prin două panouri de informare, respectiv cel exterior amplasat în B-dul Tudor Vladimirescu – parcare Supermarket Iulius Mall şi cel interior amplasat în holul Primăriei Municipiului Iaşi, sub forma de valori medii orare la panoul interior şi medii zilnice la panoul exterior şi pe site apmis.anpm.ro  Calitate aer utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.