Zilele Mediului 2014

GALERII FOTO         

                                               

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

Iaşi, Str. Th. Văscăuţeanu nr. 10 bis

Telefon: 0232/215497

Fax: 0232/214357

e-mail: office@apmis.anpm.ro

 

http://www.embed-google-map.comnuetzliche inhalte

Free Web Counter
Website Hit Counters

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.